قلاده آموزشی

قلاده ضد پارس

قلاده ضد واق واق ،  ریموت دار ، ضد واق واق کنترلی ، قلاده شوک تربیتی سگ ،  پارس سگ دیجی

، کالا ، قلاده آموزشی ،  آموزشی سگ ، قلاده ضد  واق واق سگ ، تربیتی ، قیمت قلاده شوک دار ، قلاده سگ ، دستگاه  جلوگیری از پارس سگ ، قلاده ضد واق

قلاده ریموت دار

واق با سیگنال صوتی ، ضد واق واق سگ ، قلاده شوک دار ،  زنگوله دار ، کمر بند سگ ، الکتریکی قلاده تعلیمی سگ ، خرید قلاده تربیتی سگ ، قلاده زنگوله دار سگ ،  قلاده گربه ،  شوک ، سگ 

قلاده سگ

، فروش دستگاه ضد واق واق سگ ، کمربند سگ ها ، قلاده کتفی ،  کمری سگ ، زنگوله گربه،  سگ کوچک ، قلاده سگ زنگوله ، قلاده الکتریکی از راه دور،   خرید اینترنتی قلاده سگ ، مدل قلاده سگ ، قلاده گربه پرشین  ، زنگوله سگ ، صامو ، گلاده سگ ، قلاده سگ نگهبان ، قلاده کمری گربه ، قلاده کمری سگ ژمن ،  زنجیر سگ ، اسپری ضد پارس،

قلاده شوک

جلوگیری از پارس کردن سگ ، پارس نکردن سگ ، انواع قلاده سگ ،  ضد واق واق ، واق واق کردن سگ ، جلوگیری از واق واق سگ ،

قلاده ضد پارس سگ دیجی کالا

واق واق نکردن سگ ، ممانعت از پارس سگ ، غلاده سگ ، گلاده سگ ، قلاده سگ بزرگ ،

پارس سگ خانگی ، پارس توله سگ ، فروش قلاده سگ ، خرید قلاده سگ

قلاده پرانگ

، مرکز فروش و وارد کننده انواع قلاده : (  ، قلاده آموزشی ،  تعلیمی ، قلاده تربیتی ،  ردیاب ، قلاده جی پی اس 

قلاده شوک تربیتی سگ

کنترلی ، قلاده ریموت دار ، قلاده گردنی ،  کتفی ،  سگ ، قلاده گربه ،  حیوانات خانگی ) ، نکست پت

no bark collar – pet trainer 

آموزش سگ  پوزه بند کمری کتفی

قلاده تعلیمی کنترل از راه دور دارای 2 حالت : شوک الکتریکی و ویبرره بهترین وسیله آموزشی برای سگ ها همینطور بسیار موثر جهت جلوگیری

از واغ واغ کردن سگ دارای میخ های متحرک فنر دار ساخت کشور چین

قلاده شوک میخ دار جهت آموزش سگ,در استفاده از این نوع قلاده با احتیاط عمل کنید,قبل از استفاده در مورد روش آموزش با این نوع قلاده تحقیق کنید و یا از شخصی وارد سوال کنید,هدف از استفاده از این قلاده آموزش به سگ می باشد,نه آسیب رساندن